Bewoners werken samen als Kerngroep Ring Utrecht

09-05-2016

Voor omwonenden heeft de aanpassing van de Ring grote gevolgen. Ze slaan daarom de handen ineen. 'We treden gezamenlijk op richting Rijkswaterstaat.’

De Kerngroep bewoners Ring Utrecht bestaat onder andere uit vertegenwoordigers van bewoners uit Lunetten, Rijnsweerd, Hoograven en Voordorp, Natuur- en Milieufederatie Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd. Voorzitter is Roland Pereboom, in het dagelijks leven directeur van het Milieucentrum Utrecht. ‘De urgentie om als verschillende bewonersgroepen en initiatieven samen te werken leidde tot het oprichten van de Kerngroep. Zo weten we van elkaar wat er speelt en kunnen we gezamenlijk optreden richting Rijkswaterstaat’, vertelt Pereboom. ‘Samenwerken met een partij die werkt aan een project waarvan je zelf geen voorstander bent is best lastig. Dit vraagt van de betrokkenen om het “vijanddenken” te overwinnen.’

Leefklimaat als belangrijkste aandachtspunt

Het belangrijkste aandachtspunt voor de Kerngroep is het leefklimaat. Pereboom: ‘We maken ons vooral zorgen over geluidoverlast en luchtkwaliteit. Ik ben als voorzitter van de Kerngroep intensief betrokken geweest vanaf de ontwerpkeuze voor knooppunt Rijnsweerd en heb dus mee mogen denken over het Landschapsplan, de inrichting van de Groene Verbinding die wij als bewoners “Dak op de Bak” noemen, en de besteding van de 15 miljoen euro voor bovenwettelijke maatregelen.’

Kijkje in de keuken van Rijkswaterstaat

‘Door mijn rol als voorzitter van de Kerngroep heb ik een aardig kijkje gekregen in de keuken van dit project’, zegt Pereboom. ‘Ik ben zeer te spreken over de zorgvuldigheid waarmee Rijkswaterstaat het proces doorloopt en ben aangenaam verrast over hun openheid van handelen. Zo hebben we bijvoorbeeld samen een aantal informatieavonden georganiseerd.’ Hij noemt het een boeiend en leerzaam proces. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren prettig blijven samenwerken. De periode van uitvoering duurt ook nog eens acht jaar. Juist ook dan is het zaak om rekening te houden met de belangen van de bewoners.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen