VIDEO: 2000 jaar oude waterput opgegraven

06-12-2018
159 keer bekeken

Hallo! Welkom op de projectsite voor de aanpassing van de Ring Utrecht (A27/A12) door Rijkswaterstaat. Hier vindt u het laatste nieuws en kunt u terecht met al uw vragen.

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 geoordeeld dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven. Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak voor de A27/A12 Ring Utrecht worden de komende periode nader uitgewerkt. De informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. Zodra er meer informatie bekend is over het vervolg, zal deze website over de A27/A12 Ring Utrecht worden bijgewerkt.
 

 

Nieuws

Wilt u in een oogopslag zien welke artikelen over uw omgeving zijn verschenen? Klik dan op de zwarte 'Kaart'-button rechts op deze pagina.

Tijdens onderzoek ter voorbereiding op de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht hebben archeologen in Houten verschillende oude voorwerpen opgegraven.

Bij de vindplaats in Houten naast de A27 wisten archeologen diverse gebruiksvoorwerpen bloot te leggen, zoals handgevormde aardewerkscherven en dierlijk bot. Uit de Romeinse tijd zijn mantelspelden, munten, potscherven, aardewerk en een leren schoenzool opgegraven. Maar het meest bijzonder is een oude waterput uit de Romeinse tijd, met op de putbodem een aantal dunne, eikenhouten planken. Mogelijk zijn deze planken van het dakje boven de put of van een nabijgelegen boerderij. Het is bijzonder dat er nog hout gevonden is, omdat dit meestal als eerste vergaat.

Vervolg

De put is zorgvuldig uitgegraven en de planken zijn voorzichtig vervoerd naar het conserveringsatelier van de archeologen. Daar wordt de vondst onderzocht en worden de best geconserveerde planken bewaard voor de toekomst. Een exact jaartal aan het hout en de waterput geven, is op dit moment nog niet mogelijk, maar het is aannemelijk dat ze van de tweede eeuw na Christus zijn. De archeologen kunnen na verder onderzoek een nauwkeuriger datering geven.

Hoogstwaarschijnlijk maakt de Romeinse waterput onderdeel uit van de inheems-Romeinse nederzetting 'Houten-Doornkade', die in de jaren 90 aan de oostzijde van de A27 is opgegraven.

Archeologie bij projecten

Bij weguitbreidingen zoals de aanpassing van de Ring Utrecht onderzoekt Rijkswaterstaat vooraf of er archeologische resten in de grond zijn. Dat gebeurt stapsgewijs. Eerder voerden we in het projectgebied boringen uit op 18 kansrijke locaties, op zoek naar intacte bodems met mogelijk archeologische vindplaatsen. Op 6 van die locaties was het raak en zagen we indicatoren zoals houtskool, aardewerk, verbrand leem, bouwpuin en grind (mogelijk van de Limesweg, langs de noordgrens van het Romeinse Rijk).

Het afgelopen jaar hebben we hier proefsleuven gegraven. Zo kregen we een eerste indruk van de aard, omvang, ouderdom en gaafheid van de eventuele archeologische vindplaatsen. In Houten hebben we de proefsleuf verder uitgebreid en zo is onder andere de waterput met hout ontdekt.

Afbeeldingen

Archeologisch onderzoek bij vindplaats A27 Houten

Twitter

Op de kaart