Hoe houden we het grondwater op peil?

13-02-2018
656 keer bekeken

Hallo! Welkom op de projectsite voor de aanpassing van de Ring Utrecht (A27/A12) door Rijkswaterstaat. Hier vindt u het laatste nieuws en kunt u terecht met al uw vragen.

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 geoordeeld dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven. Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak voor de A27/A12 Ring Utrecht worden de komende periode nader uitgewerkt. De informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. Zodra er meer informatie bekend is over het vervolg, zal deze website over de A27/A12 Ring Utrecht worden bijgewerkt.
 

 

Nieuws

Wilt u in een oogopslag zien welke artikelen over uw omgeving zijn verschenen? Klik dan op de zwarte 'Kaart'-button rechts op deze pagina.

Omdat de A27 deels onder grondwaterniveau is aangelegd, is het belangrijk dat het grondwater tijdens het werk op peil blijft.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op het terrein 'Tussen de Rails', ten noorden van de wijk Lunetten. Technisch adviseur Bob Beuving: 'Met de pompproef onderzoeken we de komende maanden hoe we het grondwaterpeil onder de A27 kunnen beheersen. Ook kijken we welke effecten de pompproef op de omgeving heeft. De informatie uit het onderzoek is van groot belang voor de toekomstige werkzaamheden aan de weg.' In onderstaande video legt Bob Beuving in het kort uit waarom de pompproef nodig is en wat erbij komt kijken.

Foliedoek houdt grondwater onder A27 tegen

Ten noorden van de Utrechtse wijk Lunetten is de A27 in de jaren 80 verdiept aangelegd, onder grondwaterniveau. Onder de weg is een kunststof foliedoek aangelegd. Dit voorkomt dat het grondwater omhoog komt. Het gewicht van zand en de weg houdt het foliedoek op zijn plek.

In de jaren 80 is een kunststof foliedoek aangebracht onder de verdiepte A27.

Als de A27 bij Utrecht ter plekke wordt verbreed, moet de toekomstige aannemer het zand deels weghalen, waardoor tijdelijk de gronddruk op het foliedoek vermindert. Om ervoor te zorgen dat er evenwicht blijft bestaan tussen de druk van het grondwater onder het folie en de gronddruk, zijn er maatregelen nodig. Door middel van bemalen, ofwel het oppompen en eventueel terugpompen van het grondwater, kunnen we de grondwaterstand verlagen en beheersen, waardoor het folie tijdens de werkzaamheden op zijn plek blijft. Als de wegverbreding gereed is, stopt de bemaling omdat het evenwicht dan weer is hersteld.

Invloed van pompen bij A27 Utrecht op de omgeving

Samen met onderzoeksinstituut Deltares testen we of het bemalen op deze locatie in de praktijk goed werkt. Met peilbuizen en een digitaal monitoringssysteem houden we continu het grondwaterpeil in de gaten. Zo krijgen we inzicht in de resultaten van de techniek en het effect van de pompproef op de omgeving. Al deze gegevens delen we straks met de toekomstige aannemer, zodat hij het werk aan de A27 vanaf 2020 zorgvuldig kan uitvoeren. Bekijk voor meer informatie over de pompproef de factsheet Onderzoek grondwaterbemaling.

Schematische weergave van de pompproef.

 

Afbeeldingen

Grondwaterbemaling: hoe werkt het?

Twitter

Op de kaart