Archeologen op zoek naar Romeinse historie

02-05-2018
855 keer bekeken

Hallo! Welkom op de projectsite voor de aanpassing van de Ring Utrecht (A27/A12) door Rijkswaterstaat. Hier vindt u het laatste nieuws en kunt u terecht met al uw vragen.

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 geoordeeld dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven. Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak voor de A27/A12 Ring Utrecht worden de komende periode nader uitgewerkt. De informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. Zodra er meer informatie bekend is over het vervolg, zal deze website over de A27/A12 Ring Utrecht worden bijgewerkt.
 

 

Nieuws

Wilt u in een oogopslag zien welke artikelen over uw omgeving zijn verschenen? Klik dan op de zwarte 'Kaart'-button rechts op deze pagina.

Eerder vonden we al sporen van de oude Romeinse Limesweg: de noordelijke grens van het Romeinse rijk. Eind april 2018 is daarom aanvullend archeologisch onderzoek gestart.

 

 

Proefsleuven

De proefsleuven langs de A27/A12 Ring Utrecht worden gegraven met behulp van een graafmachine en zijn gemiddeld zo’n 40 m lang, 4 m breed en 1 m diep. Dankzij de sleuven kunnen de archeologen een eerste indruk krijgen van de aard, omvang, ouderdom en gaafheid van de aanwezige archeologische waarde. Als er tijdens het onderzoek belangwekkende archeologische vondsten worden aangetroffen, kijken we of er maatregelen nodig zijn. Dit kan zijn dat de vondsten direct worden opgegraven of ingepast in het werk. Na afloop van het onderzoek gaan de sleuven dicht en wordt het onderzoeksterrein weer vrijgegeven.

 

 

Romeinse Limesweg

De A27 en de A12 lopen door een gebied met archeologische waarden. De locaties van de sleuven zijn bepaald op basis van eerder bureauonderzoek en inventariserend archeologisch veldonderzoek. Er zijn toen onder andere sporen gevonden van de Romeinse Limesweg en mogelijk van een oude nederzetting.

 

 

Voorbereiding aanpassing A27/A12

De archeologische vervolgonderzoeken vinden plaats in 2018 en 2019 en zijn onderdeel van de voorbereiding van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht, die Rijkswaterstaat op dit moment voorbereidt. De werkzaamheden aan de weg starten vanaf 2020.

Afbeeldingen

Twitter

Op de kaart