75 m de diepte in met grondboringen

17-05-2018
822 keer bekeken

Hallo! Welkom op de projectsite voor de aanpassing van de Ring Utrecht (A27/A12) door Rijkswaterstaat. Hier vindt u het laatste nieuws en kunt u terecht met al uw vragen.

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 geoordeeld dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven. Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak voor de A27/A12 Ring Utrecht worden de komende periode nader uitgewerkt. De informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. Zodra er meer informatie bekend is over het vervolg, zal deze website over de A27/A12 Ring Utrecht worden bijgewerkt.
 

 

Nieuws

Wilt u in een oogopslag zien welke artikelen over uw omgeving zijn verschenen? Klik dan op de zwarte 'Kaart'-button rechts op deze pagina.

Om te zorgen dat het nieuwe wegdek straks stevig op zijn plek blijft liggen, brengen we de bodemopbouw in kaart. Daarvoor boren we tot wel 75 m diep. We onderzoeken de bodemlagen en sporen vervuiling op.

Sinds de zomer van 2017 voeren ingenieurs van Royal Haskoning/DHV (RHDHV) namens Rijkswaterstaat areaalonderzoek uit in het projectgebied van A27/A12 Ring Utrecht. Projectleider Aat van den Bos van RHDHV: 'We onderzoeken de huidige staat van de wegen die bij het project worden aangepakt. Kort samengevat gaat het dan om de infrastructuur bovengronds (asfalt, de bruggen en viaducten), de samenstelling ondergronds (bodemlagen en vervuiling) en de aanwezigheid van planten en dieren.'

75 m ondergronds

Een belangrijk onderdeel van het areaalonderzoek is het doen van grondboringen. Van den Bos: 'Hierbij brengen we 2 dingen in kaart: de lagen waaruit de grond is opgebouwd en in hoeverre de bodem vervuild is. De opbouw van grondlagen is erg belangrijk. Bijvoorbeeld omdat zand op den duur inzakt. Als grond slap is, moet de aannemer dus meer grond aanbrengen om te zorgen dat het asfalt straks op de juiste hoogte komt de liggen. Om deze informatie te verzamelen, gaan we diep de bodem in. We kijken veelal op 15 m diepte, maar boren op sommige punten zelfs tot 75 m.'

Het bodemonderzoek vindt ook vlak onder het oppervlak plaats, om vervuiling op te sporen. 'Hiervoor kijken we tussen de 0,5 m en 1,5 m diep. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer ergens vroeger een tankstation stond.'

Planten en dieren

Ook wordt nu vervolgonderzoek uitgevoerd naar de dieren en planten in het projectgebied. Doordat er meerdere onderzoeken tegelijkertijd lopen, is het een behoorlijke puzzel om alle werkzaamheden op elkaar af te stemmen. De onderzoeken worden zo uitgevoerd dat de omgeving er zo min mogelijk last van heeft. Van den Bos: 'Voor ieder onderzoek is zulke specifieke kennis nodig, dat we met meerdere gespecialiseerde onderaannemers werken. Wanneer we een perceel of wegdek betreden, doen we het liefst natuurlijk in één keer zo veel mogelijk werk, zodat we de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken.'

Informatie voor toekomstige aannemer

Alle informatie uit het grondboringenonderzoek wordt verzameld en gebruikt voor de aanbesteding voor de uitvoering van de geplande aanpassing A27/A12 Ring Utrecht. De toekomstige aannemer kan zo bepalen welke technieken en materialen nodig zijn om een bepaalde aanpassing uit te voeren.

Afbeeldingen

Twitter

Op de kaart