Ondergronds brengen we alles op orde

04-10-2018
839 keer bekeken

Hallo! Welkom op de projectsite voor de aanpassing van de Ring Utrecht (A27/A12) door Rijkswaterstaat. Hier vindt u het laatste nieuws en kunt u terecht met al uw vragen.

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 geoordeeld dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven. Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak voor de A27/A12 Ring Utrecht worden de komende periode nader uitgewerkt. De informatie op deze website is daardoor niet meer actueel. Zodra er meer informatie bekend is over het vervolg, zal deze website over de A27/A12 Ring Utrecht worden bijgewerkt.
 

 

Nieuws

Wilt u in een oogopslag zien welke artikelen over uw omgeving zijn verschenen? Klik dan op de zwarte 'Kaart'-button rechts op deze pagina.

Het échte werk start pas in 2020, maar toch kun je hier en daar al bedrijvigheid zien. De aanpassing van de A12 begint ondergronds: kabels en leidingen die in de weg liggen, krijgen een nieuwe plek.

Netbeheerder Stedin verlegt in opdracht van Rijkswaterstaat kabels en leidingen langs de snelweg A12 bij Utrecht. Het eerste werk start begin oktober langs de Papendorpseweg en duurt 4 weken. De overlast is beperkt tot het parkeerterrein van de verkeerscentrale en de gedeeltelijke afzetting van het fietspad bij de verkeerscentrale.

Werkzaamheden A27/A12 Ring Utrecht

De kabels die Stedin verlegt, zijn elektriciteitskabels (bijvoorbeeld voor lichtvoorziening). In 2019 verlegt Stedin meer kabels langs de snelweg A27 en A12. Ook enkele gasleidingen krijgen dan een nieuwe plek. Het verleggen is nodig, omdat de kabels en leidingen anders in de weg liggen als de snelwegen worden verbreed. De aanpassing van de Ring Utrecht begint in 2020 en duurt tot 2026. 

Voor de zomer startte Rijkswaterstaat met het graven van proefsleuven langs de A12 en A27. Hiermee onderzocht Rijkswaterstaat waar de kabels en leidingen zich in de grond bevinden én wat mogelijk knelpunten zijn.

Gestuurde boring

Om de hinder te beperken werkt Stedin op veel plaatsen met zogeheten ‘gestuurd boren’. Hierbij wordt onder wegen of water doorgeboord. De hinder blijft hierdoor beperkt. Projectleider Dick Ouwerkerk van Stedin: ‘Binnen Stedin gebruiken we deze techniek vaak om bijvoorbeeld elektriciteitskabels aan te leggen. Allereerst duwen we de boor door de grond. Als de boor weer boven de grond uit komt, trekt deze de kabels of buizen weer terug door het gat. Op die manier kunnen we elektriciteitskabels aanleggen, zonder dat omwonenden en weggebruikers daar veel overlast van ervaren.’

Afbeeldingen

Twitter

Op de kaart